Privacy- en cookieverklaring – Tandartsenpraktijk Beethovenlaan – Hengelo
Tandartsenpraktijk Beethovenlaan

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan Tandartsenpraktijk Beethovenlaan, gevestigd aan Beethovenlaan 32 7557 BD Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.tpbeethovenlaan.nl
Beethovenlaan 32 7557
BD Hengelo
+31 74 291 68 88

Jan van Drooge is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandartsenpraktijk Beethovenlaan Hij is te bereiken via j.vandrooge@tpbeethovenlaan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

Wij vragen u een vragenlijst in te vullen betreffende uw gezondheid. Aan de hand hiervan kan de behandelaar een goede en verantwoorde behandeling uitvoeren. De vragenlijst wordt tijdens ieder bezoek (minimaal 1x per jaar) geactualiseerd. Deze vragenlijst wordt enkel gedeeld met andere behandelaars indien medisch noodzakelijk.

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ook van patiënten onder de 16 jaar verzamelen wij gegevens.

- burgerservicenummer (BSN)

Wij gebruiken uw BSN (o.a.) om uw identiteit vast te stellen en voor facturatiedoeleinden.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Tandartsenpraktijk Beethovenlaan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandartsenpraktijk Beethovenlaan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan heeft een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar wanneer het gaat om de gegevens in uw patiëntendossier. Dat betekent dat uw gegevens tot 15 jaar na de laatste wijziging door ons worden bewaard, ook wanneer u overstapt naar een andere zorgverlener.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (zorgverleners als kaakchirurg of mondhygiënist) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de medische behandeling en om te voldoen aan een (eventuele) wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Denk hierbij aan onze factoringmaatschappij.

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandartsenpraktijk Beethovenlaan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld een nieuwe tandarts.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tpbeethovenlaan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tandartsenpraktijk Beethovenlaan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandartsenpraktijk Beethovenlaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tpbeethovenlaan.nl